• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
Hem lise ara sınıflarda hem de LYS hazırlıkta coğrafya dersinin nemi byktr. ğrenciler coğrafya kitaplarının arasında boğulmakta, nerelere alışmaları gerektiğini bilememektedir. Kurumumuz coğrafya alanında &
Hem lise ara sınıflarda hem de LYS hazırlıkta tarih dersinin nemi byktr. ğrenciler tarih kitaplarının arasında boğulmakta, nerelere alışmaları gerektiğini bilememektedir. Kurumumuz tarih alanında niversi
zel ders, branşında uzman bir eğitimci ile ğrencinin birebir alışmasıdır. Eğitimcinin, ğrencisine odaklabilmesinin, ğrencinin hangi konularda eksik olduğunu grmesinin ve ğrencinin hangi tr ko
Hem lise ara sınıflarda hem de LYS hazırlıkta kimya dersinin nemi byktr. ğrenciler kimya kitaplarının arasında boğulmakta, nerelere alışmaları gerektiğini bilememektedir. Kurumumuz kimya alanında niversi
Neden Özel Ders?

Birincisi, öğrendiğimiz bilgilerin uygulamada kullanılabiliyor olması ve kalıcı olması özel dersin temel amacıdır. Dolayısıyla üzerinde çalışılan konu işlendikten sonra konu üzerinde çalışan öğrencinin konuyla ilgili bazı kaynaklarda yer alan soruları belli bir yüzde oranında çözebiliyor olması özel dersin gayelerindendr. Yine özel ders hizmetinin bir diğer amacı, öğrencinin SBS, LYS, YGS, KPSS, KPDS ve benzeri sınavlarda soru çözmesi değil, konuyu anlamasıdır. Burada asıl nokta konuyu anlamış olan öğrencinin konuyla ilgili hazirlanmış kaynaklarda yer alan soruları belli bir başarı yüzdesinin altında kalmayacak şekilde çözebiliyor olması gereklidir. Başka bir ifadeyle konuyu anlamış bir öğrenci bu konuyla ilgili SBS, LYS, YGS, KPSS, KPDS sorularını da çözebiliyor olması gerekir.
Genel olarak bakınca, aslında bilinen bir gerçek şu ki: başarı öğrencinin kendi elindedir. Başarıya giden serüvende öğretmenin özel ders tecrübesi ve ders konularına hakimiyeti kadar, öğrencisi ile arasındaki diyalog da öğrencinin derse motive olması açısından gerçekten önemli bir yer tutar.